Coca-Cola i Pepsi napuštaju lobi proizvođača plastike - zadobardan.com

Coca-Cola i Pepsi napuštaju lobi proizvođača plastike

MARKETING