Početna - zadobardan.com

DIZAJN

GRAFIČKI DIZAJN

Sve vrste grafičkog, korporativnog i brend dizajna za vas i vaše klijente. Vodimo računa o imidžu, standardima i vizuelnom identitetu kompanije u svim aspektima poslovanja. Od logotipa, preko vizit kartica, vozila, brošura, kataloga, pa sve do tekstila, uniformi, zastava i banera. Naš tim dizajnera je tu da vas posavjetuje i pomogne da ostvarite viziju koju imate.

WEB DIZAJN

Dizajn i izrada web prezentacija i aplikacija po standardima svjetskog koncorzijuma za web aplikacije - W3C. Uz sve aplikacije nudimo i podršku za održavanje i obuku za korištenje istih. Web prezentacija kao najmoderniji i najpristupačniji sistem za reklamiranje i predstavljanje na globalnom nivou je nezabilazna stvar u modernom poslovanju svake firme.
 

MEDIA

Nudimo i usluge fotografisanja i snimanja: događaja, proizvoda, reklama.
Izradu motion grafika, insertera i spotova.
Montažu audio i video materijala.
Komponovanje i izradu džinglova, muzike po narudžbi, radio reklama.

MARKETING

ATL Kampanje - sve vrste reklamiranja usmjerenog ka najširoj mogućoj publici na određenom geografskom prostoru. Radio, TV reklame, bilbordi, plakati, lightboxovi.
BTL Kampanje - usmjerene kampanje, lično predstavljanje proizvoda, uručivanje promotivnog materijala.


Sve vrste digitalnih kampanja


- Facebook/instagram kampanje - savjetovanje, vođenje stranica i profila, generisanje sadržaja, izrada redovnih i sponzorisanih objava, optimizacija engagement grupa, izrada strategija oglašavanja, izvještavanje o uspjehu kampanja, komparativno izvještavanje o odnosu realizovane kampanje i uticaju kampanje na poslovanje/zadati cilj.


- Google kampanje - Search Network campaign, Display Network campaign, Shopping campaign, Video campaign, App campaign. Savjetovanje, preporuka i izrada strategija oglašavanja. Izvještaj o uspjehu kampanje.

 

KLIJENTI