Đurđa Vukašinović: Edit Pjaf je u meni sazrijevala godinama. Ta žena je bila ljubav, a njene pjesme su krik - zadobardan.com

Đurđa Vukašinović: Edit Pjaf je u meni sazrijevala godinama. Ta žena je bila ljubav, a njene pjesme su krik

MARKETING