Revolucionarno otkriće: Nikola Krstić napravio pametnu rukavicu za slijepe i slabovide ‘Anora’ - zadobardan.com

Revolucionarno otkriće: Nikola Krstić napravio pametnu rukavicu za slijepe i slabovide ‘Anora’

MARKETING