Intervju sa aktivistima : Dragana Skenderija , aktivistica Centra za zaštitu životne sredine "Poručujem građanima da ne spavaju!" - zadobardan.com

Intervju sa aktivistima : Dragana Skenderija , aktivistica Centra za zaštitu životne sredine “Poručujem građanima da ne spavaju!”

MARKETING